ZOMERVERKOOP - 20% korting op alle producten
ZOMERVERKOOP - 20% korting op alle producten
ZOMERVERKOOP - 20% korting op alle producten
ZOMERVERKOOP - 20% korting op alle producten
 0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden voor ÇA VA SAVON

 1. Inleiding

Welkom bij ÇA VA SAVON. Door onze website te gebruiken en onze producten te kopen, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

 1. Geschiktheid

Onze website en producten zijn bedoeld voor aankoop en gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Door onze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdseis voldoet.

 1. Productomschrijvingen en prijzen

Bij ÇA VA SAVON streven we ernaar nauwkeurige beschrijvingen en afbeeldingen van onze producten te geven. We kunnen echter niet garanderen dat productbeschrijvingen, afbeeldingen en prijzen altijd nauwkeurig, volledig of foutloos zijn. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 1. Bestelproces

Volg de instructies op onze website om een bestelling te plaatsen. Je krijgt de gelegenheid om je bestelling te bekijken en te wijzigen voordat je deze verzendt. Zodra je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een e-mail ter bevestiging van je aankoop.

 1. Betalingsvoorwaarden

We accepteren verschillende betalingsmethoden, zoals vermeld op onze website. Je rekening wordt belast op het moment van aankoop. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren.

 1. Verzending en levering

We verzenden naar locaties zoals aangegeven op onze website. Geschatte levertijden zijn slechts dat - schattingen en we kunnen ze niet garanderen. We zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of vertraagde artikelen, maar zullen helpen bij het oplossen van dergelijke problemen.

 1. Retourneren en terugbetalen

Producten kunnen tot 14 dagen na aankoop worden geretourneerd, mits het verzoek tot retournering binnen die 14 dagen wordt gedaan. Uitzonderingen worden gemaakt als het product beschadigd aankomt. In dergelijke gevallen hebben klanten het recht om het product terug te sturen voor een vervanging of een terugbetaling, afhankelijk van de controle van de schade.

 1. Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We houden ons aan wetten voor gegevensbescherming zoals GDPR en CCPA. Ons Privacybeleid beschrijft hoe we je persoonlijke gegevens behandelen en beschermen.

 1. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en beelden, is ons eigendom of wordt met toestemming gebruikt en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten.

 1. Gedrag van de gebruiker

Van gebruikers van onze website wordt verwacht dat zij deze verantwoordelijk en rechtmatig gebruiken. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het plaatsen van schadelijke of illegale inhoud en pogingen om de beveiliging van de website te doorbreken.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

ÇA VA SAVON wijst alle garanties af, expliciet of impliciet. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of producten.

 1. Vrijwaring

Gebruikers gaan ermee akkoord ÇA VA SAVON schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, schade of kosten die voortvloeien uit hun gebruik van onze site of inbreuk op deze voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 1. Wijzigingen in algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht.

Contactgegevens

Neem voor ondersteuning of vragen contact met ons op via info@cavasavon.com.

Algemene voorwaarden voor ÇA VA SAVON

 1. Introductie

Welkom bij ÇA VA SAVON. Door gebruik te maken van onze website en onze producten te kopen, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

 1. Geschiktheid

Onze website en producten zijn bedoeld voor aankoop en gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Door onze site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet.

 1. Productbeschrijvingen en Prijzen

Bij ÇA VA SAVON streven we ernaar om nauwkeurige beschrijvingen en afbeeldingen van onze producten te geven. Wij garanderen echter niet dat productbeschrijvingen, afbeeldingen en prijzen altijd nauwkeurig, volledig of foutloos zijn. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 1. Bestelproces

Volg de instructies op onze website om een bestelling te plaatsen. U krijgt de mogelijkheid om uw bestelling te bekijken en aan te passen voordat u deze indient. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met details over uw aankoop.

 1. Betalingsvoorwaarden

Wij accepteren verschillende betaalmethoden, zoals vermeld op onze website. Uw rekening wordt belast op het moment van aankoop. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren.

 1. Verzending en Levering

Wij verzenden naar locaties zoals gespecificeerd op onze website. Geschatte levertijden zijn slechts schattingen, en wij kunnen deze niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of vertraagde items, maar zullen helpen bij het oplossen van dergelijke problemen.

 1. Terugkeren en Terugbetalingen

Producten kunnen tot 14 dagen na aankoop worden geretourneerd, zolang uw retouraanvraag binnen die 14 dagen wordt gemaakt. Uitzonderingen worden gemaakt als het product beschadigd aankomt. In dergelijke gevallen hebben klanten het recht om het product te retourneren voor vervanging of restitutie, onder voorbehoud van verificatie van de schade

 1. Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij houden ons aan gegevensbeschermingswetten zoals de GDPR en CCPA. Ons privacybeleid geeft details over hoe wij uw persoonlijke informatie hanteren en beschermen.

 1. Intellectueel erfgoed

Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, grafieken, logo's en afbeeldingen, is ons eigendom of wordt met toestemming gebruikt en is beschermd door auteursrecht en andere wetten.

 1. Gebruikersgedrag

Gebruikers van onze website worden geacht deze verantwoordelijk en wettelijk te gebruiken. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het plaatsen van schadelijke of illegale inhoud en het proberen om de beveiliging van de website te doorbreken.

 1. Beperking van Aansprakelijkheid

ÇA VA SAVON wijst alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, af. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of producten.

 1. Vrijwaring

Gebruikers stemmen ermee in om ÇA VA SAVON te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen eventuele claims, schade of kosten die voortvloeien uit hun gebruik van onze site of schending van deze voorwaarden.

 1. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van België. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

 1. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht.

Contactinformatie

Voor ondersteuning of vragen kunt u contact met ons opnemen via info@cavasavon.com.

Algemene voorwaarden voor ÇA VA SAVON

 1. Inleiding

Welkom bij ÇA VA SAVON. En utilisant notre site web et en achetant nos produits, vous acceptez de respecter et d'être lié par les conditions générales d'utilisation suivantes. Lees deze voorwaarden aandachtig.

 1. Geschiktheid

Notre site web et nos produits sont destinés à l'achat et à l'utilisation par des personnes ayant au moins 18 ans. En utilisant notre site, vous déclarez et garantissez que vous répondez à cette exigence d'âge.

 1. Beschrijvingen en prijzen van producten

Chez ÇA VA SAVON, nous nous efforçons de fournir des descriptions et des visuels précis de nos produits. Wij garanderen echter niet dat de productbeschrijvingen, afbeeldingen en prijzen altijd nauwkeurig, volledig of vrij van fouten zijn. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 1. Commande-proces

Volg de instructies op onze website om een opdracht door te geven. U kunt uw bestelling controleren en wijzigen voordat u deze verzendt. Zodra de opdracht is verzonden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw aankoop.

 1. Betalingsvoorwaarden

Wij accepteren verschillende betalingswijzen, zoals aangegeven op onze website. Uw rekening wordt afgeboekt op het moment van aankoop. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren.

 1. Levering en verzending

Wij leveren op de aangegeven plaatsen op onze website. De geschatte levertermijnen zijn slechts een schatting en we kunnen deze niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor artikelen die zoekraken of vertraging oplopen, maar wij helpen u wel deze problemen op te lossen.

 1. Retourzendingen en retourzendingen

Les produits peuvent être retournés jusqu'à 14 jours après l'achat, à condition que votre demande de retour soit faite dans ces 14 jours. Er zijn uitzonderingen als het product beschadigd is. In dat geval hebben klanten het recht om het product terug te sturen voor een vervanging of een remboursement, onder voorbehoud van verificatie van de schade.

 1. Vertrouwelijkheidsbeleid

Uw privéleven is belangrijk voor ons. Wij houden ons aan de wetten inzake de bescherming van gegevens, zoals de RGPD en de CCPA. Notre politique de confidentialité détaille comment nous gérons et protégeons vos informations personnelles.

 1. Intellectuele eigendom

Tout le contenu de ce site web, y compris les textes, graphiques, logos et images, est notre propriété ou utilisé avec permission et est protégé par le droit d'auteur et d'autres lois.

 1. Conduite des Utilisateurs

Les utilisateurs de notre site web sont censés l'utilisation de manière responsable et légale. De verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de publicatie van onaanvaardbare of onwettige inhoud en de poging tot schending van de veiligheid van de website.

 1. Beperking van verantwoordelijkheid

ÇA VA SAVON wijst alle expliciete of impliciete garanties af. Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de l'utilisation de notre site web ou de nos produits.

 1. Schadeloosstelling

Les utilisateurs acceptent d'indemner et de tenir ÇA VA SAVON à l'écart de toute réclamation, dommage ou dépense résultant de leur utilisation de notre site ou de la violation de ces termes.

 1. Toepasselijke wet

Deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd in de Belgische wetgeving. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 1. Algemene voorwaarden wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd op onze website en zijn onmiddellijk van kracht.


Contactgegevens

Voor ondersteuning of informatie kunt u contact opnemen met info@cavasavon.com.

Bij ÇA VA SAVON hebben we hard gewerkt aan het perfecte evenwicht tussen duurzaamheid en gemak. Door de perfecte formule te bedenken helpen we degenen die nog steeds genieten van hun vloeibare bodygel om duurzamer te worden en degenen die vloeken op hun plakkerige zeep zullen een opluchting ervaren.

©2024 Ça Va Savon | Algemene voorwaarden | Ontwikkeld door E-wolve